Produkty

INŻEKTOROWE URZĄDZENIE ZRASZAJĄCE

Przeznaczone jest do stosowania w instalacjach zraszających i w organach urabiających kombajnów oraz w systemach zraszania na drogach odstawy węgla w celu zwalczania zagrożenia pyłowego i metanowego.

Urządzenie zapewnia równomierny kształt strugi oraz symetryczny rozkład rozdrobnionych kropli wody na powierzchni zraszania, gwarantując skuteczne zwalczanie zagrożenia pyłowego oraz zagrożenia od iskier mechanicznych. Rozwartość stożka zraszania zapewnia skuteczne chłodzenie noża, bruzdy skrawania oraz skuteczne strącanie pyłu wytwarzanego w trakcie urabiania.

Zasada działania urządzenia polega na wykorzystaniu zjawiska Coanda. Strumień wody wytryskujący z dyszy zasysa z atmosfery do wewnątrz urządzenia powietrze, gdzie na skutek silnego jego zawirowania zostaje wytworzony i wyrzucony strumień mieszaniny wodno-powietrznej posiadającej najkorzystniejsze rozpylenie kropel wody.

Zostaje uzyskany również dodatkowy efekt wytrącania pyłu, gdyż urządzenie zasysając zapylone powietrze oczyszcza je z cząsteczek pyłu.

Urządzenie składające się z gniazda oraz dyszy wykonane jest z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej zapewniającej wysokie właściwości wytrzymałościowe oraz dużą odporność na korozję. Materiał zastosowany na gniazda urządzenia do spawania zapewnia bardzo dobre właściwości spawalnicze. W gniazdach wkręcanych zastosowano gwint przyłączeniowy urządzenia – M24x1,5 jak przy dyszach FBB, Sp 0,1/0,6 itp.
Produkowane są w sześciu wersjach A, S, B, T, C, E różniących się parametrami nominalnymi podanymi w tabeli.

Stosowane jest zarówno w systemach wewnętrznego zraszania w kombajnowych organach urabiających, jak i w innych układach zraszania. Dotychczas zastosowano ponad 5.000 naszych urządzeń w polskich kopalniach . Świadczy to o przydatności tego wyrobu i coraz powszechniejszym stosowaniu układów inżektorowych. Ich zaletą, jak wykazały badania, jest blisko 3-krotnie większe rozdrobnienie kropel wody w porównaniu do tego jakie dają zwykłe dysze. Ma to bardzo istotny wpływ na skuteczność wiązania pyłu.
Dodatkową i ważną zaletą inżektorowego urządzenia zraszającego jest zasysanie zapylonego powietrza z otoczenia i mieszania go z wodą oczyszczając je z cząsteczek pyłu, przyczyniając się do skuteczniejszego zwalczania zapylenia.

W celu uzyskania szerokiego wachlarza parametrów strumienia mieszanki wodno-powietrznej i dostosowania się do potrzeb użytkowników oferujemy pięć rodzajów dysz o różnej wydajności i dwie podstawowe wersje korpusów urządzenia dając możliwość ich alternatywnego zastosowania:

– jako wspawane w organach urabiających kombajnów,
– jako wkręcane, w formie pojedynczego urządzenia, bądź zespolonej jako bateria zraszająca.

Niewątpliwą zaletą tych urządzeń jest to, że przy porównywalnych ciśnieniach wody osiągają one znacznie wyższą skuteczność strącania pyłu w stosunku do dysz standartowych, gdyż w wyniku inżekcji powietrza następuje bardzo silne rozdrobnienie kropel wody i nadanie im dużej energii kinetycznej. Biorąc pod uwagę występujące w rurociągach kopalnianych parametry wody, ma to istotne znaczenie, gdyż urządzenia te pracują prawidłowo i stabilnie już przy niskich ciśnieniach wody.

Dane techniczne oraz parametry pracy urządzenia zamieszczone są na odrębnych kartach katalogowych.

UWAGA: Podane parametry pracy dotyczą tylko i wyłącznie oryginalnych urządzeń naszej produkcji. URZĄDZENIE CHRONIONE PATENTEM.

Patenty