Produkty

Dysza typu KSTK®/IZ

Dysze przeznaczone są do stosowania w organach kombajnów w tzw. zraszaniu wewnętrznym lub w zewnętrznych instalacjach zraszających.

Cechą charakterystyczną dyszy jest:

  • najmniejsza wielkość kropli rozpylonej cieczy spośród produkowanych dysz wodnych,
  • powstawanie podwójnego stożka mieszaniny powietrzno-wodnej,
  • bardzo mały wydatek wody przy określonej średnicy otworu wylotowego dyszy.
Wydatek wody jest mniejszy o około 30% do 40% w stosunku do dysz G243 z taką samą średnicą
otworu wylotowego dyszy. Zwiększona jest natomiast skuteczność działania poprzez uzyskanie
mieszaniny wody i zasysanego powietrza, dające w efekcie strumień mieszaniny o bardzo mocno
rozdrobnionych kroplach z odpowiednią energią kinetyczną. Powietrze zasysane jest samoczynne.
Optymalne ciśnienie pracy dyszy to zakres od 10 do 30 bar. Dysze wykonane są ze stali
kwasoodpornej. Produkowane są w wersji bez sitka, z gwintem M12x1,5 lub G1/4”. Wszystkie dysze dostarczane są z
odpowiednim pierścieniem uszczelniającym. Konstrukcja dyszy pozwala na stosowanie jej
w miejsce dotychczasowych dysz, np. G243, GIZ® gwarantując poprawę skuteczności działania w
zakresie ograniczenia zagrożenia pyłowego i metanowego.
Dla dyszy KSTK®/IZ-0,8 zalecane minimalne ciśnienie wody – 18 bar, pozostałe dysze – 10 bar.
Dysze typu KSTK®/IZ produkowane są w wersjach przedstawionych w tabeli i na charakterystykach.

UWAGA: DYSZE CHRONIONE PRAWEM PATENTOWYM W UNII EUROPEJSKIEJ I NA ŚWIECIE.

Patenty