Produkty

Szczelinowa dysza zraszająca

Przeznaczona jest do tworzenia płaskiego i cienkiego strumienia rozpylonej wody o wysokim stopniu rozdrobnienia kropel. Działa prawidłowo przy ciśnieniu od 5 bar.

Szczelina wylotowa dyszy formuje strumień w kształt wachlarza, który w widoku z boku ma kształt wąskiego pasma, w przybliżeniu o jednakowej szerokości na całej długości.

Dysza charakteryzuje się bardzo równomiernym rozłożeniem rozdrobnionych kropel w całym przekroju strugi, co pozwala na tworzenie kurtyn. Zamontowana w typowym gnieździe GNJ jest ustawiana kątowo poprzez obracanie wokół własnej osi przy pomocy sześciokątnego łba dyszy. Odpowiednie ustawienie kątowe kilku dysz pozwala na utworzenie kurtyny.
Szczelinowa dysza zraszająca produkowana jest ze szczeliną o szerokości:
0,6 mm ; 0,8 mm lub 1,0 mm.
Kąt rozpiętości wachlarza wynosi od 40° do 110° w zależności od potrzeb.

UWAGA: Dysza jest prawnie chroniona, zgłoszona do Urzędu Patentowego RP.

Patenty