Produkty

DYSZA ZRASZAJĄCA TYPU WG35

Dysze przeznaczone są do stosowania w organach kombajnów ścianowych, jako osadzane w uchwytach nożowych typu K35W.

Korpus dyszy wykonany ze stali kwasoodpornej zapewniającej wysokie właściwości wytrzymałościowe i odpornej na działanie korozyjne wody kopalnianej, szczególnie agresywnej chemicznie. W dyszach zastosowano filtr siatkowy wykonany ze stali kwasoodpornej.
Dysze produkowane są z gwintem przyłącznym G 3/8”, M16x1,5 lub innym na życzenie zamawiającego. Wszystkie dysze dostarczane są z odpowiednim pierścieniem typu „O” uszczelniającym ją w gnieździe wykonanym w uchwycie nożowym.
Dysze typu WG35 dają zwarty, równomierny strumień w kształcie pełnego stożka i produkowane są w wersjach S, B, T, C, różniących się parametrami nominalnymi podanymi niżej.

UWAGA: Podane parametry pracy dysz dotyczą tylko i wyłącznie dysz naszej produkcji.

Patenty