Produkty

DYSZA TYPU G243

Dysze przeznaczone do stosowania w organach kombajnów ścianowych osadzane w uchwytach nożowych.

Korpus dyszy wykonany ze stali kwasoodpornej zapewniającej wysokie właściwości wytrzymałościowe i odpornej na działanie wody kopalnianej szczególnie agresywnej chemicznie. W dyszach zastosowano filtr siatkowy, wykonany ze stali kwasoodpornej.
Dysze produkowane są z gwintem przyłącznym M 12×1,5 lub innym na życzenie Zamawiającego. Wszystkie dysze dostarczane są z odpowiednim pierścieniem typu „O” uszczelniającym ją w gnieździe wykonanym w uchwycie nożowym.
Dysze typu G243 produkowane są w wersjach A, S, B, T, C, różniących się parametrami nominalnymi podanymi niżej w tabeli.

UWAGA: Podane parametry pracy dyszy dotyczą tylko i wyłącznie dysz naszej produkcji.

Patenty