Produkty

Dysza typu KSTK®/IR

Dysze przeznaczone są do stosowania w organach kombajnów w tzw. zraszaniu wewnętrznym lub w zewnętrznych instalacjach zraszających.

Cechą charakterystyczną dyszy jest:

  • najmniejsza wielkość kropli rozpylonej cieczy spośród produkowanych dysz wodnych,
  • powstawanie podwójnego stożka mieszaniny powietrzno-wodnej,
  • bardzo mały wydatek wody przy określonej średnicy otworu wylotowego dyszy.
Wydatek wody jest mniejszy do 25% w stosunku do dysz G243 z taką samą średnicą otworu
wylotowego dyszy. Zwiększona jest natomiast skuteczność działania poprzez uzyskanie mieszaniny wody i powietrza, dające w efekcie strumień mieszaniny o bardzo mocno rozdrobnionych kroplach
z odpowiednią energią kinetyczną. Zasysanie powietrza jest samoczynne.
Optymalne ciśnienie pracy dyszy to zakres od 4 do 25 bar.
Dysze w całości wykonane są ze stali kwasoodpornej. Produkowane z gwintem przyłącznym G1/4″.
Konstrukcja dyszy pozwala na stosowanie jej w miejsce dotychczasowych dysz gwarantując poprawę skuteczności działania w zakresie ograniczenia zagrożenia pyłowego i metanowego. W szczególności polecamy stosowanie dysz razem z gniazdami GNIZ® -gw lub GNIZ® -sp.
Takie zastosowanie daje układ podwójnego inżektora powodującego jeszcze większe rozdrobnienie
kropel wody i optymalne zwiększenie energii kinetycznej stożka mieszaniny powietrzno-wodnej.
Dysze typu KSTK®/IR produkowane są w wersjach podanych w tabeli, różniące się podanymi parametrami pracy.

UWAGA: DYSZE CHRONIONE PRAWEM PATENTOWYM W UNII EUROPEJSKIEJ I NA ŚWIECIE.

Patenty