PATENTY

PRODUKTY

DYSZA WODNA ROZPYLAJĄCA TYPU KSTK®/IZ
Dysze przeznaczone są do stosowania w organach kombajnów w tzw. zraszaniu wewnętrznym lub w zewnętrznych instalacjach zraszających.


Cechą charakterystyczną dyszy jest:
  • najmniejsza wielkość kropli rozpylonej cieczy spośród produkowanych dysz wodnych,
  • powstawanie podwójnego stożka mieszaniny powietrzno-wodnej,
  • bardzo mały wydatek wody przy określonej średnicy otworu wylotowego dyszy.

Wydatek wody jest mniejszy o około 30% do 40% w stosunku do dysz G234 z taką samą średnicą otworu wylotowego dyszy. Zwiększona jest natomiast skuteczność działania poprzez uzyskanie mieszaniny wody i zasysanego powietrza, dające w efekcie strumień mieszaniny o bardzo mocno rozdrobnionych kroplach z odpowiednią energią kinetyczną. Zasysanie powietrza jest samoczynne. Optymalne ciśnienie pracy dyszy to zakres od 10 do 30 bar. Dysze wykonane są ze stali kwasoodpornej. Produkowane z gwintem przyłącznym G 1/4” lub M12x1,5. Wszystkie dysze dostarczane są z odpowiednim pierścieniem uszczelniającym. Konstrukcja dyszy pozwala na stosowanie jej w miejsce dotychczasowych dysz, np. G243, GIZ gwarantując poprawę skuteczności działania w zakresie ograniczenia zagrożenia pyłowego i metanowego.
Dla dyszy typu KSTK/IZ-0,8 zalecane minimalne ciśnienie wody 18 bar, pozostałe dysze - 10 bar. Dysze typu KSTK/IZ produkowane są w wersjach przedstawionych w tabeli i na charakterystykach.
UWAGA: DYSZE CHRONIONE PRAWEM PATENTOWYM W UNII EUROPEJSKIEJ I NA ŚWIECIE.